Meddelelse om bivirkninger


        Indberet bivirkninger

        Patienter, p?r?rende, l?ger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

        L?gemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 K?benhavn S

        Hjemmeside: www.meldenbivirkning.dk

        Bivirkninger b?r ogs? indberettes til Bristol-Myers Squibb, Medicinsk Information p? tlf. 45 28 01 28 eller via e-mail:

        国产三级