Samfundsansvar

        Vores urokkelige vilje over for vores patienter kr?ver, at vi handler ansvarligt p? alle fronter. Vores handlinger er til gavn for patienterne, som vi servicerer i hele verden, vores virksomhed, vores medarbejdere, vores aktion?rer og vores samfund.? ??

        L?ge og barndomskr?ftpatient

        Global HOPE

        Vi skaber en fremtid for afrikanske b?rn, der har kr?ft og blodsygdomme.

        Giovanni Caforio giver h?nd med en cyklist

        Donationer

        Samvittighedsfuldt medborgerskab betyder, at vi skal g?re alt, hvad vi kan for at hj?lpe rundt om i verden. Vores globale velg?rende aktiviteter administreres via en r?kke programmer, der hver har sit fokus. L?s om vores programmer og ans?g.
        SMILfonden

        C2C4C

        Bristol-Myers Squibb Danmark deltager endnu engang i C2C4C, og som noget nyt i ?r har BMS Danmark taget initiativ til at st?tte SMILfonden, som hj?lper b?rn med alvorlige og kroniske sygdomme p? tv?rs af diagnoser samt st?tter deres familier gennem sv?re tider.

        Pas p? hjernen – det er en hjertesag

        Pas p? hjernen – det er en hjertesag

        I anledningen af World Stroke Day s?tter vi fokus p? forebyggelse af blodpropper i hjernen.

        Vores nordiske CSR-programmer

        Bristol-Myers Squibb har indg?et partnerskab med K?benhavns Universitet og Fonden for Entrepren?rskab

        Partnerskab med KU

        BMS har indg?et partnerskabsaftale med K?benhavns Universitet og Fonden for Entrepren?rskab om at udbyde et bioentrepren?rskabsfag.
        Anders Eriksen var ’Leder for en dag’

        Projekt ’Leder for en dag’

        BMS deltog i projektet ’Leder for en dag’, som hvert ?r arrangeres af Fonden for Entrepren?rskab.

        BMS og Fonden for Entrepren?rskab

        BMS har indg?et partnerskab med Fonden for Entrepren?rskab. Vi st?tter Fonden i deres vigtige arbejde med at udvikle entrepren?rskab og innovation i undervisningen p? alle uddannelsesniveauer.

        Samarbejdsaftaler

        Etiske regler sikrer rammen for samspillet mellem l?gemiddelindustri, beslutningstagere og patientforeninger, s?ledes at samarbejdet altid foreg?r p? en ?ben og trov?rdig m?de.

        Portr?t af en smilende kvinde

        Bristol-Myers Squibb Foundation

        Bristol-Myers Squibb Fonden arbejder for at forbedre sundheden hos befolkninger, der er h?rdt ramt af alvorlige sygdomme. Til det form?l har Bristol-Myers Squibb Fonden en r?kke globale initiativer og programmer.
        Mand i haven

        B?redygtighed? ??

        For os betyder b?redygtighed, at vi arbejder p? at l?se medicinske behov, som ikke er d?kket endnu, at vi ?ger adgangen til l?gemidler, og at vi passer p? milj?et.

        Mand tegner p? whiteboard

        Transparens

        Vi forpligter os til at drive forretning med h?j integritet. Samtidig vil vi fortsat ?ge vores transparens, s? vi kan dele oplysninger om vores virksomhed og l?gemidler for at im?dekomme patienternes behov.
        Forsker observerer r?kker med ampuller

        Holdning til n?gleemner? ??

        Sundhedspolitik og bioetik er under konstant udvikling, og vi s?rger for at v?re p? forkant med udviklingen.

        国产三级